Общи условия – Studio11

Общи условия за ползване на сайта STUDIO11.BG

Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между “Тий Лаб Студио” ООД (наричан по-долу studio11.bg) от една страна и потребителите на електронни (интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн studio11.bg (наричан за краткост сайт). Тези условия обвързват всички потребители. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на studio11.bg (с изключение на линка към настоящите Общи условия), потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва тези Общи условия.

1. ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА

1.1 Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите

Наименование на Доставчика: “Тий Лаб Студио” ООД
ЕИК (БУЛСТАТ): 205477516
ИН по ЗДДС: BG205477516
Седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н Одесос, ул. „Сливница“, 70, ет. 2
Данни за кореспонденция: hi@studio11.bg

1.2. Надзорни органи

Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)
Адрес: 1592 София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: 02 / 915 35 18
факс: 02 / 915 35 25
e-mail: kzld@cpdp.bg
уеб-сайт: www.cpdp.bg

 

Комисия за защита на потребителите (КЗП)
Адрес: 1000 София, пл.“Славейков“ №4А,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
уеб-сайт: www.kzp.bg

 

1.3. Линк към ОРС

Онлайн платформата за решаване на потребителски спорове (ОРС) на Европейската комисия (ЕК) е достъпна през следния линк: https://webgate.ec.europa.eu/odr/

 

2. ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ

Личните данни, които studio11.bg получава при възлагане на поръчка, ще бъдат използвани единствено за обслужване на потребителите – приемане и изпълнение на поръчки, доставяне на информация под формата на информационен бюлетин и връзка с потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. studio11.bg гарантира, че въпросните данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните, освен при нужда от предоставяне на държавни органи. Потребителите, абонирани за информационния ни бюлетин, могат да прекратят абонамента си по всяко време.

Пълна информация за събирането, обработката и използването на личните данни е публикувана в страницата на актуалната ни Политика за поверителност на данните.

 

3. ПОРЪЧКА

3.1. Приемане на поръчки

Поръчките се приемат от сайта 24 часа в денонощието, вкл. в почивните дни и в дните на официалните празници. При финализиране на Вашата поръчка, Вие имате възможност да видите продуктите, които купувате и техните цени, Вашите имена, e-mail, телефон, адрес, начинa на доставка и начина на плащане. След финализирането на поръчката на посочения от Вас телефон ще получите потвърждение със същата информация. За всеки етап от обработването на поръчката (потвърждаване на наличност, изпращане и др.) ще бъдете уведомявани от оператор по е-майл или телефон.

Ако сте избрали метод за поръчка „Бърза поръчка“ ,ще можете да направите вашата поръчка, с оставянето на телефонен номер. След възлагането на бърза поръчка,с Вас ще се свърже оператор, за уточняване на детайлите по поръчката и събиране на нужната информация за достава- име, адрес, имейл, начин на доставка и начин на плащане.

 

3.2. Сума за плащане

Крайната цена на поръчката се калкулира като сбор от цените на поръчаните продукти. Всички цени са с включен ДДС и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане. В определени случаи, към цената на поръчката се добавя и цена за доставка. Повече информация за цени и срокове за доставка можете да откриете в раздел Доставка.

 

3.3. Проблеми при изпълнение на поръчката

Изпълнението на Вашата поръчка може да бъде възпрепятствано поради някоя от следните причини:

При възникване на проблеми с доставката по наша вина всички допълнителни разходи са за наша сметка. Във всички останали случаи последващо изпращане на пратката ще бъде за Ваша сметка.

 

4. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

4.1. Плащане при доставка (пощенски паричен превод)

Дължимата сума се заплаща в брой директно на куриера в момента на получаване на стоката. В повечето офиси на Еконт плащането може да бъде осъществено и с банкова карта чрез POS терминал.

 

4.2. Плащане по банков път

Заплащането на дължимата сума се извършва чрез банков превод в указаната от studio11.bg банкова сметка. След постъпване на плащането в нашата система започва обработката на вашата поръчка. При получаване на стоката не се дължи плащане на куриера, освен разходите за транспортиране на стоката.

Важно! При получено плащане по банков път задължително се издава данъчна фактура към платеца, за което същият е длъжен да предостави идентификационни данни съгласно действащото законодателство (за физически лица и еднолични търговци – ЕГН или ЛНЧ, за юридически лица – ЕИК, за други лица – служебен номер).

 

5. ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА

5.1. Право на отказ

Законодателството на Република България изрично урежда правото на купувача (ФЛ ) да върне закупената стока, без задължение да посочва причините за връщането. Това право може да бъде упражнено в 14 – дневен срок от получаване на поръчания продукт.Потребителят няма право да се откаже от договора в случай ,че предмет на същия са: стоки, изработени по индивидуална поръчка на потребителя ,каквито са всички стоки  в онлайн магазина studio11.bg

Съгласно чл. 57, т. 3 от ЗЗП, за същите Потребителят не може да упражни право на отказ (връщане в 14-дневен срок) за стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;персонализирани продукти;

 

5.2. Връщане на стока

Условия за връщане на закупения продукт
Условията са посочени кумулативно ( нужно е да са налице всички изброени, за да се упражни съответното право ):

Спазване на срока съгласно чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗЗП,а именно имате право да върнете стоката в 14 дневен срок от датата на получаването, като тя е с ненарушен търговски вид. В този случай е необходимо да поемете разходите за доставка и в двете посоки. Суми по поръчки, при които този срок е изтекъл, не се възстановяват.

 

 

5.3. Възстановяване на сумата

При спазването на критериите за връщане на стока, studio11.bg възстановява в пълен размер сумите, получени от потребителя, включително разходите за доставка до адреса на потребителя (ако са били начислени от Studio11.bg такива и само до размера на стойността на стандартната доставка). Сумата се възстановява не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ по реда описан в точка 6.1 и точка 5.2 по-горе и съгласно чл. 52 от ЗЗП.

Възстановяването на сумата се извършва чрез банков превод в полза на посочена от вас банкова сметка или чрез същото платежно средство, използвано при първоначалната транзакция.

Ние можем да откажем възстановяване, докато не получим продуктите обратно.

Важно! При върната стока с нарушен търговски вид или в състояние, което не ни позволява да я продадем отново, си запазваме правото да не възстановим сумата , на която е била закупена стоката. За нарушен търговски вид се счита нарушена опаковка; носена или употребявана стока; третирана стока- включващо ,но не само пране, гладене, предпране, третиране с препарати; премахване на етикети;рязане,лепене, разлепяне и преоформяне на продукта;липсващи части от продукта;

 

5.4. Пратки повредени при транспорта

Важно! Задължение на клиента (получателя) е да отвори доставената пратка в момента на нейното получаване, в присъствие на куриера, и да провери за щети по пратката или липси от нейното съдържание, които се дължат в следствие на транспортирането.

Рекламация за увредена пратка се прави в момента на получаване на пратката и в присъствието на куриер, като това се отбелязва със забележка в товарителницата и с попълнен на място констативен протокол в два екземпляра. Констативният протокол е задължителен за валидността на покритите от застраховката щети и липси по пратката. Клиентът, или получателят на пратката, е длъжен да изиска копие от протокола, след което да се свърже с представител на Studio11.bg за завеждане на рекламацията. Studio11.bg се ангажира с безплатна подмяна на повредения/липсващия артикул или възстановяване на заплатената от клиента сума, само след предоставянето на протокола от страна на клиента.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на studio11.bg (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на studio11.bg или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на studio11.bg, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на studio11.bg, studio11.bg има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.
Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на studio11.bg

Studio11.bg  се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.
(2) „STUDIO11.BG” си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. „STUDIO11.BG” има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

 

8. СПОРОВЕ И ЖАЛБИ

При възникнали ситуации във връзка с неуредени въпроси, клиентът има право да отправи спорните въпроси към наш сътрудник на посочения за коресподенция адрес.

 

 

9. БИСКВИТКИ

1. Използване на „бисквитки“ и целта на тази политика

Какво са бисквитките?

Бисквитките са малки текстови файлове, които се появяват на Вашия компютър от уеб страници, които посещавате. Те се използват широко, за да могат уеб страниците да функционират или да функционират по-ефективно, както и да предоставят уеб услуги и функционалности за потребителите. Съгласно приложимите законови разпоредби, „бисквитките“ могат да се съхраняват или да бъдат достъпни на Вашето устройство само въз основа на Вашето съгласие, с изключение на „бисквитките“, които са абсолютно необходими за предоставянето на услугите на този уеб сайт. Целта на тази политика е да Ви предостави необходимата информация относно използваните от нас „бисквитки“ и съхраняването им на Вашето устройство, при посещаване на нашия уеб сайт, за да можете да изберете дали искате да разрешите записването на „бисквитките“ на Вашето устройство.

Какви видове „бисквитки“ има?

Бисквитките могат да бъдат „постоянни“ или за определена „сесия“. Постоянната бисквитка се състои от текстов файл, изпратен от уеб сървър до уеб браузър, който се съхранява от браузъра и ще остане валиден до заложената дата на изтичането му (освен ако не бъде изтрит от потребителя преди датата на изтичане). Бисквитката за сесия, от друга страна, бива изтрита автоматично в края на потребителската сесия, когато уеб браузърът бъде затворен. Целта на използването на различните „бисквитки“ е описана по-долу в тази политика.

Какво представляват уеб указателите (web beacons)?

В допълнение към „бисквитките“, Studio11 може да използва и така наречените уеб указатели. Уеб указател е вид електронен образ с големина само един пиксел, който е вграден в и изтеглен с уеб сайт, приложение или електронна поща с HTML поддръжка. След това уеб указателят предоставя информация за Вашето устройство, като например IP адреса, URL адреса, продължителността на посещението, уеб браузъра и „бисквитките“.

2. Бисквитките на нашата уеб страница

Някои бисквитки на уеб страницата ( така наречените бисквитки на първа страна, използвани от Studio11 ) са необходими за изпълнението на Услугите, предоставяни от Studio11. Ако деактивирате тези бисквитки чрез промяна на настройките им във Вашия браузър (вижте точка 6 по-долу), Вие няма да може да използвате Уеб страницата и Услугите на Studio11. Таблицата по-долу обяснява бисквитките, които използваме на нашата уеб страница, и защо ги използваме. Молим да обърнете внимание, че „бисквитките“, описани в тази политика, се използват на всички платформи, на които се предоставят Услугите.

3. Бисквитки на трети страни не свързани с маркетинга

Някои „бисквитки“ на трети страни, които не са свързани с маркетинг, са необходими за изпълнението на Услугите, предоставяни от трети страни. Таблицата по-долу обяснява използваните от нас бисквитки на трети страни, които не са свързани с маркетинг и защо ги използваме. Молим да обърнете внимание, че „бисквитките“, описани в тази политика, се използват на всички платформи, на които се предоставят Услугите.

4. Бисквитки на трети страни свързани с маркетинга

Таблицата по-долу обяснява използваните от нас бисквитки на трети страни свързани с маркетинг и защо ги използваме. Тези бисквитки се задават от трета страна, а не от уеб страницата. Тези бисквитки се използват само с Ваше съгласие. Можете да промените използването на маркетинг бисквитки в съответствие с точка 5 по-долу. Деактивирането на такива „бисквитки“ става, като ги блокирате (вижте точка 5 по-долу) от настройките на „бисквитките“ в браузъра си (вижте точка 5 по-долу) няма да повлияе на функционирането на уебсайта и услугите на Studio11. Моля, обърнете внимание, че „бисквитките“, описани в тази точка, се използват само в платформи, базирани на браузъри.

5. Промяна на настройките за бисквитки в браузъра Ви

Как мога да контролирам използването на „бисквитки“ или да ги премахна?

Можете да изберете дали искате да приемете „бисквитките“.

Повечето уеб браузъри позволяват да се контролират гореописаните бисквитки посредством настройките на самия браузър. Като приспособите уеб браузъра си, можете да избегнете получаването на бисквитки. Методът, използван за блокиране на „бисквитките“, ще зависи от използвания уеб браузър. Консултирайте се с „Помощ“ или съответното меню във вашия уеб браузър за инструкции. За да научите повече за „бисквитките“, включително как да ги видите, какви бисквитки са зададени и как да ги управлявате и изтривате, посетете www.aboutcookies.org или www.allaboutcookies.org.

За да се окажете от проследяването чрез Google Анализ, посетете http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Моля, имайте предвид, че ако промените настройките за бисквитките в браузъра си, горните функции, посочени в раздели 2 и – 4, може да не са достъпни, по описания по-горе начин.

Ако не приемате „бисквитките“, използването на „бисквитки“ ще бъде ограничено до „бисквитките“ на уеб страницата и бисквитки на трети страни не свързани с маркетинга. Моля, имайте предвид, че приемане от Ваша страна на използването на „бисквитки“ се отнася за платформите, както е посочено в раздел 2-4. За списък на наличните в момента платформи и устройства, моля, посетете съответния сайт свържете се с на Помощния център на Studio11 в на hi@studio11.bg.

6. Бисквитки и лична информация

Личната информация, която съхраняваме за Вас, може да бъде свързана с бисквитките.

7. Политика за поверителност и политика за бисквитките

Настоящата политика за бисквитките представлява неразделна част от Политиката за поверетилност на уеб страницата. Моля, запознайте се с нашата Политика за поверителност за повече информация, включително информация за Вашите права и средства за защита съгласно приложимите законови разпоредби.

 

Дата на актуализация: 09-01-2021